Herkenningsfiche Chinese wolhandkrab Eriocheir sinensis Lange harige poten Lichaam (

De soort is waarschijnlijk met ballastwater van schepen meegekomen vanuit het Verre Oosten. Andere mogelijkheden zijn dat de soort zich vasthechtte tussen de aangroei op scheepsrompen of dat de soort bewust geïntroduceerd werd voor menselijke consumptie. De Chinese wolhandkrab leeft vooral in rivieren, maar trekt in de late zomer zeewaarts