Aziatische hoornaar

Vespa velutina nigrithorax

Beschrijving: 

De Aziatische hoornaar heeft een kenmerkende zwarte kop met een geel-oranje gezicht. Het borststuk is volledig donkerbruin of zwart, fluwelig, afgeboord met een smalle gele band. Alleen het vierde achterlijfsegment is geel-oranje gekleurd. De poten zijn bruin met kenmerkende gele uiteinden.Werksters zijn tot 25 mm groot, koninginnen iets groter (tot 30 mm). De zomernesten zijn groot (tot 80 cm diameter) en bolvormig, met een kenmerkende opening aan de zijkant van het nest. Bij de gewone hoornaar is het nest open onderaan met een brede opening. De nesten van Aziatische hoornaar zijn meestal te vinden in hoge bomen in stedelijke en landelijke omgeving. Soms worden ze in menselijke constructies gebouwd. Uitgebreide beschrijvingen en verschilpunten met gelijkende insectensoorten zijn te vinden op de herkenningspagina van Vespawatch.

Beheer: 

Leer alles over herkenning en beheer van Aziatische hoornaar in dit filmpje. De meest effectieve bestrijdingsmaatregel is het verwijderen van de nesten. Let op: het vernietigen van nesten is gespecialiseerd en gevaarlijk werk, en dient dan ook door professionelen te gebeuren! Vernietiging gebeurt best 's ochtends of 's avonds, aangezien de hoornaars -die dagactief zijn- zich dan in het nest bevinden. Nesten die vlot bereikbaar zijn, kunnen best bestreden worden door de nestopening toe te stoppen met bijvoorbeeld polyurethaanschuim, het nest door een stevige (jute)zak te omvatten en van de vasthechtingsplaats los te maken. Nadien kan het nest gecontroleerd verbrand worden of bevroren worden om de aanwezige hoornaars te doden. Nesten die moeilijk te bereiken zijn, kunnen ingespoten worden met een insecticide. Na de behandeling dient het nest te worden verbrand om verspreiding van het insecticide in het milieu te vermijden en de aanwezige larven te doden. Meer informatie is te vinden op de beheerpagina van het Vespawatch project.

Meer lezen, linken

Leer alles over herkenning en beheer van Aziatische hoornaar in dit filmpje.