Rosse stekelstaart

Oxyura jamaicensis

Beschrijving: 

Een verrassend kleine, compacte eend met rond lichaam en bijzonder kleine vleugels. De staart is lang en geregeld opgericht. De rosse stekelstaart heeft een proportioneel volle en brede kop met grote, wat opgewipte ‘lach’snavel. Het mannetje in zomerkleed is rosbruin met een witte wang en zwarte kap. De snavel is opvallend fel lichtblauw. In winterkleed is het mannetje veel valer bruin met contrasterende, effen witte wang. Het vrouwtje in winterkleed lijkt op het mannetje, maar is meer gebandeerd, met bruinere kopkap, meer roomkleurige wang en bruinige wangstreep die parallel loopt aan kopkap. De snavel is donkergrijs. Voor bijkomende informatie, zie de early warning fiche van deze soort op waarnemingen.be.

Beheer: 

Rosse stekelstaarten worden het meest effectief bestreden door afschot. Gezien de vogel een klein doelwit vormt, is het van belang dat de bestrijding door iemand met voldoende schietervaring en expertise uitgevoerd wordt. Er dient steeds toestemming gevraagd te worden aan de terreineigenaar om op het betreffende terrein te mogen bestrijden.

Beheeropties

  • Uitroeien van populatie

    Voor rosse stekelstaart geldt de doelstelling van totale verwijdering voor Vlaanderen om de negatieve impact van deze invasieve exoot tegen te gaan. De doelstelling om de rosse stekelstaart uit te roeien is de enige wenselijke doelstelling om de negatieve impact van deze soort op de Europese witkopeend te verhinderen. Aangezien er momenteel maar een beperkt aantal exemplaren in Vlaanderen voorkomen, vermijdt het uitroeien in deze vroege fase dat later meer exemplaren zouden moeten gedood worden. Bovendien stelt Europa uitroeiing als verplichting aan België.

    Lees meer