Muskusrat

Ondatra zibethicus

De muskusrat is reeds decennialang een gekende gast in Vlaanderen. Dit waterminnend knaagdier komt van oorsprong voor in Amerika, maar is onder andere in Europa ingevoerd voor zijn pels. De muskusrat houdt zich op in watterrijke gebieden, waar knaag- en graafschade optreedt aan vegetatie, gewassen en oevers. De soort wordt dan ook al langer bestreden.