Muskusrat

Ondatra zibethicus

Beschrijving: 

De muskusrat is reeds decennialang een gekende gast in Vlaanderen. Dit waterminnend knaagdier komt van oorsprong voor in Amerika, maar is onder andere in Europa ingevoerd voor zijn pels. De muskusrat houdt zich op in watterrijke gebieden, waar knaag- en graafschade optreedt aan vegetatie, gewassen en oevers. De soort wordt dan ook al langer bestreden.

Beheer: 

Muskusratten worden in Vlaanderen door professionals bestreden door middel van klemmen en fuiken. Deze worden gevangen naar de code goede praktijk muskusrat (zie publicaties). Zie ook de video's voor meer informatie over vangtechnieken:

Grondklem

Conibearklem

Lokaasklem

Klem

Fuik

Ronde fuik

Vangkooi