Beheerregeling voor de muskusrat, Ondatra zibethicus, in Vlaanderen 2020

Deze beheerregeling beoogt een eenduidig beheer van de muskusrat (Ondatra zibethicus) in Vlaanderen. Dat beheer zet maximaal in op efficiëntie en dierenwelzijn, overeenkomstig de Vlaamse, federale en internationale wetgeving. Muskusratten komen van nature voor in moerasgebieden in Noord-Amerika en de soort is in Europa een invasieve, uitheemse soort. De muskusrat veroorzaakt immers vraatschade aan cultuurgewassen en graafschade aan dijken. De soort werd in 1928 in België en Frankrijk geïntroduceerd als pelsdier, maar al in 1938 werd de verdelging ervan bevolen. Sindsdien zijn er veel verschillende actoren en bestrijdingsmethoden geweest, en ook vandaag nog zit de bestrijding verspreid over meerdere instanties.
De muskusrattenpopulatie bereikte in 2010 in Vlaanderen een historisch minimum maar kende sinds 2015 een toename in enkele regio’s. Om te voorkomen dat deze trend zich doorzet, is het belangrijk om in heel Vlaanderen een zelfde, hoge kwaliteit van bestrijding na te streven. Deze hoge kwaliteit moet garanderen dat de muskusratpopulatie op een zo laag mogelijk peil blijft en verder teruggedrongen wordt zodat Vlaanderen finaal beheerd kan worden als een muskusratvrij gebied.