Treurmaina

Acridotheres tristis

De treurmaina is een zangvogel die van nature voorkomt in centraal- en zuid-Azië. Van daaruit heeft de soort zich via de mens naar diverse werelddelen verspreid, als kooivogel of soms ook voor de biologische bestrijding van insecten. Waar er zich onbedoeld kolonies vestigen, kan de treurmaina negatieve effecten hebben op populaties van kleine zoogdieren en andere vogels, door competitie voor (nest)holtes of door predatie.