Nieuw-Zeelandse platworm

Arthurdendyus triangulatus

Beschrijving: 

Arthurdendyus triangulatus, die geen Nederlandstalige naam heeft, maar wel eens wordt aangeduid als de Nieuw-Zeelandse platworm, is een vrijlevende, terrestrische platworm. Zij komt van nature voor in Nieuw-Zeeland, maar werd ondertussen ook reeds in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Faeröer aangetroffen. De soort is schadelijk omdat het een roofdier is van regenwormen, die een belangrijke ecologische rol vervullen voor natuurlijke en gecultiveerde bodems (tuinen, weilanden en akkers). Regenwormen vormen verder ook een belangrijke voedselbron voor tal van andere dieren.

Beheer: 

Arthurdendyus triangulatus is in staat om zich actief te verspreiden, maar niettemin gebeurt de voornaamste verspreiding via plantgoed en (pot)grond. Om de soort efficiënt te beheren, moeten voor deze verspreidingswijzen dan ook bioveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.