Amerikaanse stierkikker

Lithobates catesbeianus

Beschrijving: 

De Amerikaanse stierkikker is een vraatzuchtig en weinig selectief roofdier dat de achteruitgang van de watergebonden fauna in de hand werkt. Volwassen stierkikkers onderscheiden zich van overige kikkersoorten door hun groot formaat. De Amerikaanse stierkikker is in Vlaanderen aanwezig, en vormt het onderwerp van bestrijding.

Beheer: 

Actieve bestrijding van Amerikaanse stierkikker is noodzakelijk om de lokale natuurwaarden veilig te stellen. Stierkikkers leven in poelen. Alvorens bestrijding aan te vatten, moet duidelijk zijn welke poelen besmet zijn. Bij een besmetting van meerdere poelen werk je van de rand van de cluster naar het centrum toe. Waarnemingen van Amerikaanse stierkikkers kunnen worden ingevoerd op het meldingenportaal van waarnemingen.be.

Beheeropties

 • Nulbeheer

  Zonder beheer zal deze invasieve exoot zich verder uitbreiden en zullen de kosten van toekomstig beheer oplopen. Het niet beheren van Stierkikkerpopulaties is dus geen goede optie.

  Lees meer
 • Beheren en isoleren van de populatie.

  Het beheren en isoleren van de stierkikkerpopulatie heeft als doel de impact van deze invasieve exoot te verkleinen. Het is in sommige gebieden namelijk niet mogelijk de volledig populatie uit te roeien.

  Lees meer
 • Uitroeien van de populatie.

  De doelstelling om de stierkikker uit te roeien kan gezien worden als kiezen voor de korte pijn. In populatiebeheer is het makkelijker, goedkoper en haalbaarder om een soort uit te roeien wanneer een soort nog niet of recent gevestigd is.

  Lees meer