Uitheemse rivierkreeften (diverse soorten)

Procambarus clarkii; Procambarus fallax f. virginalis; Pacifastacus leniusculus; Orconectes virilis; Orconectes limosus

Beschrijving: 

De Europese rivierkreeft (Astacus astacus) wordt gekenmerkt door de afwezigheid van stekels op het voorlaatste pootlid, een matig stekelig carapax en dikke scharen met een roodachtige onderzijde. De uitheemse rivierkreeften verschillen telkens op één of meerdere punten van de Europese rivierkreeft. Zo heeft de Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus) een witte vlek aan de basis van de vingers van de scharen en hebben de gevlekte en rode Amerikaanse rivierkreeften wel stekels op het voorlaatste pootlid. Voor bijkomende informatie, zie de herkenningsfiche van deze soorten op het Waarschuwingssysteem voor Invasieve Exoten.

Beheer: 

Invasieve uitheemse rivierkreeften kunnen worden gevangen.