Amoergrondel

Perccottus glenii

Beschrijving: 

Amoergrondels bereiken een maximum lengte van 15 tot 25 centimeter en wegen maximum 200 gram. De vissen hebben een vrij grote kop en een stevige lichaamsbouw. De mannetjes worden iets groter dan de vrouwtjes. Amoergrondels worden gekenmerkt door acht harde rugvinstekels en negen tot elf zachte rugvinstralen. Het aantal anaalvinstekels bedraagt één tot drie, het aantal anaalvinstralen zeven tot tien. De soort heeft geen laterale lijnen. De mannetjes vormen tijdens de paaitijd een bult en worden zwart gekleurd met helder groene vlekken op het lijf en de ongepaarde vinnen. Amoergrondels zijn lichtbruin gekleurd met donkere vlekken.

Beheer: 

Aangezien de soort nog niet in Vlaanderen aanwezig is, ligt de focus op preventie. Het bestrijden van de soort kan door het dempen van geïsoleerde waterlichamen. In sterk vertakte systemen is bestrijding echter moeilijk.