Amerikaans bezemgras

Andropogon virginicus

Amerikaans bezemgras is een overblijvend gras, dat algemeen en plaatselijk talrijk voorkomt in haar natuurlijke areaal in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. De soort is onopzettelijk verspreid geraakt door de mens, onder andere naar Europa (Frankrijk). Het bezemgras gedraagt zich vrij aggressief op verstoorde, voedselarme en droge bodems, en wordt dan ook als een onkruid aanzien in zowel haar inheems als uitheems areaal. Door stoffen af te scheiden kan het bezemgras de groei van andere planten onderdrukken (allelopathie). Waar de soort biologisch waardevolle gebieden koloniseert, kan zij een achteruitgang van de oorspronkelijke plantengroei veroorzaken.