Roze rimpelgras

Ehrharta calycina

Het Roze rimpelgras komt van nature in zuid-Afrika voor, en is van daaruit op verschillende plaatsen in de wereld geïntroduceerd. Het rimpelgras vestigt zich het makkelijkst bij verstoringen, waarbij het ook heide-, struweel- en bosvegetaties kan binnendringen. Doordat het de kieming van kruiden, struiken en bomen onderdrukt, kan het deze systemen wijzigen naar een soortenarme grasmat. De resulterende vegetaties zijn bijzonder brandbaar, en eventuele branden komen een verdere vestiging van het roze rimpelgras ten goede. De soort is met name invasief in mediterrane vegetaties.