Schijnambrosia

Parthenium hysterophorus

Beschrijving: 

Parthenium hysterophorus is een eenjarige (of, in sommige habitats, kortlevende meerjarige) plant met een opgerichte en sterk vertakte groeiwijze. Volwassen planten kunnen tot 2.5 m hoog worden, maar meeste individuen bereiken een hoogte van maximaal 1.5 m. De bladeren zijn behaard en sterk verdeeld in smalle lobben. De kleine witte bloemetjes (4 mm doorsnede) hebben veelal 5 (zelden 6, 7 of 8) onderscheiden straalbloemen en groeien aan de top van de stengels. Voor bijkomende informatie, zie de early warning fiche van deze soort op waarnemingen.be.

Beheer: 

Voor de geïsoleerde populaties in Vlaanderen lijkt de beste optie te zijn om deze handmatig (met de nodige beschermingsmaatregelen!) te verwijderen, waarbij er op gelet wordt dat het ondergrondse deel van de plant zo volledig mogelijk verwijderd wordt. Bemerk dat deze soort contact dermatitis kan veroorzaken, waardoor het dragen van handschoenen noodzakelijk is.

Habitat: 

Parthenium hysterophorus groeit kan voorkomen in verschillende habitats, waaronder terreinen die sterk door de mens beïnvloed zijn, zoals parken, plantsoenen, ruigten, rivieroevers, tuinen, wegbermen en dijken. Het is een pioniersoort die zich makkelijk vestigt in grasland en weides, maar ook in boomgaarden, akkers en bossen.