Gele ribes

Ribes odoratum

Beschrijving: 

De Gele ribes is een struik van ongeveer 2m hoog die afkomstig is van Noord- en Midden-Amerika. Ze bloeit met gele bloemen van april tot mei en is te vinden op vochtige, voedselrijke bodem als ondergroei in loofbossen. De zwarte bessen zijn eetbaar maar tamelijk zuur.

Habitat: 

In Vlaanderen gedijt gele ribes uitstekend in duindoornstruweel aan de kust. De soort groeit er op droge, zonnige, kalkrijke plaatsen en gaat schijnbaar moeiteloos de concurrentie aan met de inheemse duindoorn. Plaatselijk kan ze bijzonder grote groeiplaatsen vormen. Het is voorlopig onduidelijk in welke mate ze daarbij kwetsbare inheemse soorten verdringt. Toch wordt ze door beheerders waar mogelijk verwijderd en wordt opgeroepen deze soort in duinregio's in tuinen niet meer aan te planten.