Oosterse hop

Humulus scandens

De Oosterse hop komt van nature voor in de gematige streken van oost-Azië, maar is van daaruit in diverse werelddelen geïntroduceerd. Het vestigt zich vooral spontaan in oevers en ruigten langs waterlopen. Als liaan kan de Oosterse hop de aanwezige vegetatie matvormig overgroeien, waardoor deze lichtgebrek gaat lijden en achteruitgaat.