Waterpesten en Hydrilla

Waterpestgroep

De waterpestgroep omvat ondergedoken, sterk op elkaar gelijkende, in de winter slechts gedeeltelijk afstervende, tot enkele meters grote waterplanten. De stengels zijn dicht bebladerd, met vele kleine bladeren die, met uitzondering van de verspreidbladige waterpest, in kransen bijeen zitten. Het onderscheid tussen de verschillende soorten onderling gebeurt op basis van de bladkenmerken.