Waterpesten en Hydrilla

Waterpestgroep

Beschrijving: 

De waterpestgroep omvat ondergedoken, sterk op elkaar gelijkende, in de winter slechts gedeeltelijk afstervende, tot enkele meters grote waterplanten. De stengels zijn dicht bebladerd, met vele kleine bladeren die, met uitzondering van de verspreidbladige waterpest, in kransen bijeen zitten. Het onderscheid tussen de verschillende soorten onderling gebeurt op basis van de bladkenmerken.

Beheer: 

In de eerste plaats dient te worden voorkomen dat de soorten zich verder kunnen verspreiden. Volledige bestrijding is niet altijd haalbaar. Het tijdelijk, maar voldoende lang droog leggen van de waterbodem, zodat de planten uitdrogen of doodvriezen, komt hiervoor het meest in aanmerking. Handmatige nazorg is noodzakelijk om ook gewortelde delen te verwijderen. Kan er niet bestreden worden, dan kan overlast worden verminderd via een jaarlijks maaibeheer.

Habitat: 

stilstaand en stromend water tot enkele meters diep