Brede waterpest

Elodea canadensis

Habitat: 

Brede waterpest is een echte, volledig submers blijvende waterplant van kanalen en vaarten, afgesneden rivierarmen, beken, treksloten, kleinere en grotere plassen met helder, stilstaand tot zwak stromend, bij voorkeur hard en matig ionenrijk water. De soort kan profiteren van fosfaatarme kwelomstandigheden en mijdt zilt water. Omdat minerale bodems worden verkozen, vindt men brede waterpest gemakkelijk in kort tevoren geschoonde wateren. De soort ontbreekt in tijdelijk droogvallende, te ondiepe ofte sterk verlande wateren.