Bleek cypergras

Cyperus eragrostis

Beschrijving: 

Bleek cypergras heeft driekantige stengels en grasachtige bladeren die in drie rijën staan ingeplant. De bloeiwijze is parapluvormig met lange schutbladeren en platte bleekgroene aartjes die in dichte bolvormige clusters staan ingeplant. De zeer kleine nootjes worden doorlopend gevormd vanaf de aanzet van de bloei.

Beheer: 

De planten kunnen meestal eenvoudig individueel uitgetrokken of uitgestoken worden, waarbij zowel de bovengrondse als ondergrondse delen worden verwijderd. Bestrijding van deze soort vindt, ongeacht de toegepaste methode, best plaats net voor het bloeiseizoen (half juni tot half juli) omdat de soort op dat moment eenvoudig herkenbaar is en vruchtzetting nog kan worden voorkomen.

Habitat: 

Soort van verstoorde modderige habitats die bij voorkeur onder water staan gedurende de wintermaanden. Warmte bevordert de kieming waardoor deze plant soms ook voorkomt als onkruid in verhardingen.