Smalle theeplant

Gymnocoronis spilanthoides

Beschrijving: 

De Smalle theeplant is een zoetwater- en moerasplant die struikvormig kan uitgroeien tot meer dan een meter hoogte, maar die net zo goed matvormig kan uitgroeien. In sommige gevallen blijft de plant geheel onder het wateroppervlak. In ideale omstandigheden groeit het snel, tot 15 cm per week, en drijvende matten kunnen waterlichamen dan ook snel overgroeien. Dit kan problemen geven voor drainage, scheepvaart, recreatie... maar ook voor het ecosysteem, doordat andere planten en dieren ruimte, licht en zuurstof verliezen.

Beheer: 

De Smalle theeplant heeft een brede klimatologische niche, maar is nog niet in Vlaanderen waargenomen. Eenmaal de soort zich zou vestigen, is verwijdering bijzonder moeilijk. De soort kan zich immers generatief (met zaad) en vegetatief (met stengelfragmenten) verspreiden.