Perzische berenklauw

Heracleum persicum

Beschrijving: 

De Perzische berenklauw lijkt sterk op de reuzenberenklauw, maar is vaak iets kleiner en vormt meerdere stengels. De stengels zijn hol en behaard, met knopen, zijn vanaf de basis roodbruin en tot 50 mm dik. De 10 - 20 cm lange en 7 - 13 cm brede gelobde bladeren zijn langer dan breed en aan de onderkant dicht behaard. De Perzische berenklauw bloeit van juli tot in september met een samengesteld scherm van de 1ste orde vol witte, 15 - 30 mm grote bloemen, die vijf bloemdekbladen en vijf meeldraden hebben. De schermpjes hebben 50 - 85, witte, 15 - 30 mm grote bloemen. In tegenstelling tot de reuzenbereklauw, is de Perzische bereklauw polycarp en bloeit deze meerdere keren. De bladeren verwelken in de winter, maar de plant overwintert met kiemen onder de grond. De plant heeft een jaar nodig om voldoend reserves in het wortelstelsel op te slaan om het daaropvolgende jaar opnieuw tot bloei te komen. Meer informatie over herkenning op de identificatiefiches van LIFE RIPARIAS.

Beheer: 

Snel ingrijpen is bij deze soort de boodschap. Kleine populaties zijn met beperkte inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Bestrijding van grotere populaties vraagt een langdurige en intensieve inzet. Manueel verwijderen van bovengrondse en ondergrondse delen is de meest aangewezen techniek. AANDACHT: Het sap van de plant kan bij aanraking met de huid irritaties en brandwonden veroorzaken. De nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden. Onbeschermd contact met de plant wordt ten stelligste afgeraden. Bij het vaststellen van huidletsels is een raadpleging bij de huisarts aangewezen. Zie ook de informatie van het Agentschap voor zorg en gezondheid.