Kokardebloem

Gaillardia x grandiflora

Habitat: 

Kokardebloem was vroeger een populaire tuinplant. Hoewel de soort nu nog nauwelijks gekweekt wordt, is haar voortbestaan in Vlaanderen verzekerd doordat de soort er in de kustduinen in slaagde plaatselijk te verwilderen en in te burgeren. Aanvankelijk was dat uitsluitend het geval in verruigde duinperceeltjes in residentiële wijken. Sinds kort is kokardebloem ook doorgedrongen in waardevolle, droge, kalkrijke graslanden. Dat is onder meer het geval in de natuurreservaten van Ter Yde en Groenendijk, beide in Oostduinkerke, en sinds heel kort ook in de Warandeduinen in Middelkerke.