Gouden mossel

Limnoperna fortunei

De gouden mossel is een zoetwatermossel. Ze komt ook voor in brak water en is in staat zich te handhaven in estuaria. De soort tolereert eveneens vervuilde wateren met lage concentraties -van calcium, zuurstof en lage pH. Deze mollusk komt oorspronkelijk voor in zuidoost-China. Het invasieve karakter uit zich in een grote impact op phyto- en zoöplankton door filtervoeden. Het meer heldere water kan een verhoogde groei van macrofyten en periphyton veroorzaken. Ze kunnen tevens een verhoogde bloei van toxische cyanobacterieën teweegbrengen. Groei op harde substraten (biovervuiling) kan hinder veroorzaken bij economische activiteiten (waterfilters, zeven, warmtewisselaars,...). Dit fenomeen doet zich ook voor op dieren met hard exoskelet (epibiose). Verder is het een competitor voor andere mollusken en een vector voor visparasieten. De soort kan worden geïntroduceerd als contaminant op planten of dieren of als verstekeling in ballastwater.