Axishert

Axis axis

Het Axishert is een hertensoort die inheems is in de bosgebieden van India, Sri Lanka, Bangladesh en Nepal. Historisch gezien werd hij in Europa geïntroduceerd als jachtwild en tegenwoordig wordt de soort zowel voor zijn vlees gebruikt als als huisdier gehouden. Wanneer de wilde populaties te groot worden, hebben zij gevolgen voor de plaatselijke vegetatie, verminderen zij de voedselbronnen voor inheemse herbivoren en vergroten zij het risico op erosie. Zij kunnen ook ziekten of parasieten bij zich dragen die op mensen en vee kunnen worden overgedragen. Momenteel komt de soort in het wild alleen voor in Tsjechië, maar hij wordt gehouden door particuliere eigenaars en wildparken in heel Europa, waaronder België. Aangezien ontsnapping uit gevangenschap als de meest waarschijnlijke manier van introductie wordt beschouwd, moet de Europese opneming van de soort in de lijst ervoor zorgen dat de soort zich niet in België vestigt.