Boksdoorn

Lycium barbarum

Habitat: 

Boksdoorn wordt in Vlaanderen vooral aangetroffen op droge, voedselarme, basische zandbodems in de Duinen. Dat is echter ook het milieu waar de soort het meest is aangeplant.