Gewone sering

Syringa vulgaris

Habitat: 

Gewone sering werd vroeger in Vlaanderen erg veel aangeplant in tuinen. Tegenwoordig is dat veel minder vaak het geval. Toch wordt de soort in Vlaanderen nog hier en daar aangetroffen als tuinrelict. Vooral in de kustduinen is gewone sering plaatselijk min of meer opgegaan in de natuurlijke vegetatie. Ze werd daar vroeger aangeplant in de houtkanten van tuinen en duinakkertjes. Ze groeit er dan op droge, zonnige, (schelp-) kalkrijke standplaatsen.