Sneeuwbes

Symphoricarpos albus

Habitat: 

Sneeuwbes groeit in Vlaanderen het best op beschaduwde, vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke groeiplaatsen. Vaak komt de soort voor in de struiklaag van loofbossen en struwelen. In het algemeen blijft ze beperkt tot parkachtige milieus of andere sterk door de mens beïnvloede bossen. Sneeuwbes verbreidt zich door wortelopslag en kan zo vrij snel terrein winnen. Dat ze daarbij kwetsbare inheemse vegetaties verdringt, is mogelijk maar kon nog niet aangetoond worden.