Amerikaanse baars

Morone americana

De Amerikaanse baars is een middelgrote vis die leeft in zoetwaterhabitats van Noord-Amerika. De vis kan voornamelijk als contaminant van bepotingen of verstekeling in bv ballastwater worden geintroduceerd. Het is een predator en concurrent van inheemse vissoorten. Hierdoor heeft hij impact op de lokale biodiversiteit maar kan ook negatieve effecten veroorzaken voor de recreatieve en commerciële visserij.