Watersla

Pistia stratiotes

Watersla is een drijvende waterplant die vaak in tuinvijvers en zwembaden wordt geïntroduceerd als sierplant. Hij kan echter zeer dichte matten vormen op het oppervlak van watermassa's. Deze soort vormt een groot probleem omdat zij de inheemse watervegetatie kan uitroeien en zuurstofloze omstandigheden kan creëren die schadelijk zijn voor vissen en andere waterdieren. Hij is momenteel af en toe in België aanwezig, maar kan geen levensvatbare populaties vestigen omdat hij gevoelig is voor vorst. Verwacht wordt echter dat de soort in de toekomst - met de klimaatverandering - in staat zal zijn onze winter te overleven en zich hier te vestigen.