Koningsslang

Lampropeltis getula

De Koningsslang is een slangensoort die inheems is in Noord-Amerika en populair is in de handel in "nieuwe huisdieren". De soort is in België af en toe in het wild waargenomen, maar is over het algemeen niet in staat hier levensvatbare populaties te vestigen - behalve onder zeer specifieke omstandigheden, zoals langs spoorlijnen. Niettemin is zij in staat zich in het Middellandse-Zeegebied te vestigen en is zij reeds aanwezig op de Canarische Eilanden op het eiland Gran Canaria, waar zij de inheemse reptielenfauna decimeert. Deze slang kan een bedreiging vormen voor vele inheemse Europese soorten (amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren, ...) waarmee hij zich voedt. Het is dan ook vooral op grond van het solidariteitsbeginsel op Europees niveau dat deze soort in de lijst is opgenomen om te voorkomen dat zij van het ene land naar het andere wordt overgebracht.