Inleiding haagvlechten, heggen leggen of haagleiden

What's in a name ?

Zoals je merkt worden hier verschillende termen gebruikt. Haagvlechten is de term dat in Nederland gebruikt wordt om deze techniek aan te geven. Wanneer we echter letterlijk vertalen vanuit het Engels ( Hedgelaying) komen we uit bij het heggen leggen en in Vlaanderen gebruikte men vroeger de term haagleiden.

Haagvlechten of haagleiden zijn alle technieken die gebruikt kunnen worden om een haag ondoordringbaar te maken. Dit is een heel oude techniek met heel veel variaties die in gans Europa werd toegepast als veekering. Wanneer men specifiek spreekt over het leggen van een haag wordt er meestal bedoelt dat de stammetjes voor het grootste deel worden ingekapt alvorens ze onder een bepaalde hoek worden gelegd. Haagvlechten kan in principe met alle inheemse boom en struiksoorten. Wanneer de functie specifiek als veekering werd gebruikt zijn het vooral  hagen die grotendeels uit meidoorn bestaan.

Tegenwoordig komt  het haagvlechten/ haagleiden/ heggen leggen meer in de aandacht omdat deze technieken heel wat voordelen bieden en een mogelijk alternatief zijn om als beheertechniek toe te passen op onze bestaande hagen en heggen. Sommige vlechtstijlen zoals de kruishaag worden kort na aanplant uitgevoerd.

Ontstaan

Voordat er prikkeldraad bestond, moesten de mensen op zoek naar technieken om afscheidingen te maken. Zowel voor mens als voor het vee . Een gewone voldeed meestal niet genoeg en daardoor zocht men naar allerhande technieken om de haag voldoende ondoordringbaar te maken. Vroeger werd veel gebruikt gemaakt van dood materiaal om hagen ondoordringbaar te maken. Het tynen van een haag betekende dat er takken langs weerszijden van de haag verticaal geplaatst werden. Nadien werden er horizontale stokken geplaatst die met elkaar verbonden werden om het geheel bij elkaar te houden. Ook het horizontaal invlechten van dood hout werd soms toegepast. Om gaten op te vullen in de haag werd een staketsel gemaakt met stokken of gespleten wilg (gespleten  om te vermijden dat deze zouden uitschieten)  waartegen nieuw plantgoed werd aangebonden. Maar omdat het inwerken van dood materiaal, geregeld moest herhaald worden en dit kostbaar hout kostte zocht men naar duurzamere technieken.

Door het inkappen en ombuigen van de stammen, stimuleer je nieuwe scheuten waar je inkapt , maar de bestaande schuine stammen , die we leggers noemen, blijven ook aanwezig en groeien verder. Dit zorgt voor een dichte structuur. Naast het inkappen werden stammentjes en takken ook gebogen, geknikt en ingevlochten.