Milieuvriendelijke oliën en smeermiddelen

Milieuvriendelijke smeermiddelen zijn een goed alternatief voor machines en werktuigen die in een kwetsbare omgeving zoals een waterwingebied, natuurreservaat of bos ingezet worden of wanneer er sprake is van een verliessmering en de olie in het milieu terecht komt.  Milieuvriendelijke smeermiddelen zijn vaak plantaardig of soms synthetisch van oorsprong. Je kan milieuvriendelijke oliën en smeermiddelen herkennen aan het Blaue Engel of Europes Bio-label logo.

Of een machine of werktuig ook daadwerkelijk met dit type van milieuvriendelijk smeermiddelen kan smeren vraag je best na bij de producent.

der blaue engel

Voordelen:

  • Bio-afbreekbaar in 28 dagen
  • Weinig giftig voor waterorganismen volgens WGK-klasse (schaal 0-3)
  • Huidvriendelijk
  • Meer brandveilig door hoog vlampunt
  • Gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen (plantenolie)

Nadelen:

  • Ongeveer dubbel zo duur als minerale olie.
  • Veroudert sneller door aanwezigheid van water.
  • Beperkt inzetbaar wat betreft temperatuur. Niet geschikt voor motorolie omwille van de hoge temperatuur van motorolie in het carter (100 °C).
  • De fabrikant moet zijn toestemming geven voor gebruik van bio-olie. Sommige dichtingen of gebruikte materialen kunnen er niet tegen.
  • Is niet mengbaar met minerale olie en sommige andere bio-olie. Dus opletten met uitwisselen van machines.

Het regelmatig laten analyseren van het smeermiddel kan tegemoetkomen aan de nadelen van een bio-smeermiddel. Mogelijks kan een bio-smeermiddel dan ook langer worden gebruikt.