Ruig maaisel

Natuurmaaisel met ruigtekruiden

Definitie: 

Laat, ruig maaisel komt vrij bij het maaien van graslanden met een hogere voedselrijkdom (vaak ook vochtige tot natte terreinen). De vegetatie kenmerkt zich door de aanwezigheid van ruigtekruiden zoals, riet, Koninginnenkruid, zeggesoorten .... .