Droge stof

Vegetatie in de oven

Definitie: 

Om de productiviteit van een ecosysteem of landbouwgewassen aan te geven, gebruikt men vaak de droge stofproductie. Dit is de (bovengrondse) biomassa, ovengedroogd op minimaal 89 °C en uitgedrukt in kg of ton per hectare.