Rekenbladen voor houtige biomassa

Er werden een aantal rekenbladen ontwikkeld die de verschillende stappen in het beslissingsproces moeten ondersteunen. Deze rekenbladen kunnen dan gebruikt worden als afwegingskader door de beheerders van natuur- en bosgebieden om te bepalen of het rendabel is om houtige biomassa te oogsten of niet en wat dan de mogelijke inkomsten of uitgaven zijn. De rekenbladen zijn richtinggevend en hebben een ondersteunende rol. Na het kiezen van de juiste parameters en het invoeren van de nodige gegevens, zal het rekenblad de volumes, kosten en/of baten berekenen. In het volgende deel wordt de werking en toepassing van de verschillende rekenbladen uitgelegd.

De rekenbladen zijn telkens opgebouwd uit het rekenblad zelf en één of meer tabbladen “parameters” waarin de waarden worden weergegeven die voor de verschillende berekeningen in het rekenblad worden gebruikt. In de oranje gekleurde vakken kan je de parameters aanpassen. Er kan je gevraagd worden om een getal in te vullen of een keuze te maken uit een lijst. Bij heel wat van deze oranje vakken kan je een aanvulling terugvinden met extra informatie over hoe je de parameter moet invullen of inschatten. Deze aanvullingen zijn herkenbaar aan het rode hoekje rechtsboven. De aanvullingen worden zichtbaar wanneer je met de cursor op het vak gaat staan zonder dat je het aanklikt.

De volgende rekenbladen werden ontwikkeld:

1. Rekenblad: volumebepaling van houtige biomassa

Dit rekenblad omvat een volumebepaling van houtige biomassa op stam, gebaseerd op gegevens bekomen door respectievelijk de methode met proefvlakken of een dwarsstrookmeting. Het volstaat om de parameters aan te passen en van elke boom in het proefvlak of de dwarsstrook, de diameter op borsthoogte en de boomhoogte in te voeren. Het rekenblad rekent vervolgens uit hoeveel m³ spilhout en takhout er voor het ganse bestand aanwezig is. Rekenblad: volumebepaling van houtige biomassa op stam.

2. Rekenblad: houtige biomassa op stam per m³

Het rekenblad geeft een kosten-batenanalyse per m³ geoogste houtige biomassa. Van de oogst, het uitrijden en het verchippen tot het opladen en naar een biomassacentrale transporteren, voor houtige biomassa op stam dat geen kwaliteitsvolle toepassingen heeft. Het hout is enkel als energiehout geschikt en wordt verwerkt tot brandhout of houtchips/-snippers. Indien er wel werk- of industriehout is, gebruik je het rekenblad “werk-, industrie- en energiehout”. Rekenblad: kosten-batenanalyse houtige biomassa op stam per m³.

3. Rekenblad: houtige biomassa op stam per tijdseenheid

Dit rekenblad geeft een kosten-batenanalyse per tijdseenheid. Van de oogst, het uitrijden, het verwerken tot het opladen en naar een biomassacentrale transporteren, voor houtige biomassa op stam dat geen kwaliteitsvolle toepassingen heeft. Ook dit rekenblad gebruik je als er enkel energiehout geoogst kan worden. Indien er wel werk- of industriehout is, gebruik je het rekenblad “werk-, industrie- en energiehout”. Rekenblad: kosten-batenanalyse houtige biomassa op stam per uur.

4. Rekenblad: stapels tak- en tophout

Met dit rekenblad voor stapels tak- en tophout kan je het volume bepalen en kan je berekenen of het rendabel is om een stapel tak- en tophout te verchippen, op te laden en naar een biomassacentrale te brengen. Voor het bepalen van de afmetingen van de stapel tak- en tophout kan men gebruik maken van een lintmeter, meetwiel, een telescopische meetstok voor de hoogte… . Rekenblad: stapels tak- en tophout.

5. Rekenblad: hopen houtchips

Dit rekenblad geeft een kosten-batenanalyse voor het opladen, uitrijden en transporteren van een hoop houtchips/-snippers. Voor het bepalen van de afmetingen van een hoop houtchips kan men gebruik maken van een lintmeter, een telescopische meetstok voor de hoogte… . Rekenblad: hopen houtchips.

6. Rekenblad: werk-, industrie- en energiehout per m³

Het rekenblad berekent de opbrengsten en kosten per geoogste m³ van de oogst, de verwerking en het transporteren van de verschillende fracties zoals werk-, industrie- en energiehout. Je gebruikt het rekenblad als er naast energiehout, ook werk- of industriehout geoogst kan worden. Is er enkel energiehout te oogsten, dan gebruik je het rekenblad “houtige biomassa op stam”. Rekenblad: kosten-batenanalyse werk-, industrie- en energiehout per m³.

7. Rekenblad: werk-, industrie- en energiehout per tijdseenheid

Het rekenblad berekent de opbrengsten en kosten per tijdseenheid van de oogst, de verwerking en het transporteren van de verschillende fracties zoals werk-, industrie- en energiehout. Ook dit rekenblad gebruik je als er naast energiehout, ook werk- of industriehout geoogst kan worden. Is er enkel energiehout te oogsten, dan gebruik je het rekenblad “houtige biomassa op stam”. Rekenblad: kosten-batenanalyse werk-, industrie- en energiehout per uur.