Beslissingsinstrument economische randvoorwaarden

Het beslissingsinstrument moet toelaten om op een eenvoudige manier te bepalen of de beheerwerken waaruit houtige biomassa vrijkomt economisch rendabel en technisch mogelijk zijn. Om een goed doordachte keten uit te werken is het belangrijk om de verschillende schakels op vlak van oogst, wijze van verwerken, transport en opslag van de biomassa telkens te toetsen aan de specifieke omstandigheden en de kwaliteit en volumes die uit het terrein kunnen vrijkomen. Ook de invloed die de schakels op mekaar kunnen hebben zijn belangrijk om in te schatten. Bij elke stap in het beslissingsproces wordt er een vraag gesteld met een aantal keuzemogelijkheden. Heb je echter meer informatie nodig om een beslissing te kunnen nemen, dan kan je door op de titel te dubbelklikken de bijhorende kennispagina laten verschijnen. Om het overzicht te bewaren en versneld naar een ander schakel in de keten te geraken kan je aan de linkerzijde een lijst vinden met de verschillende schakels.

Op sommige momenten in het beslissingsproces is een inschatting van de hoeveelheden, kosten en baten aangewezen om de meest rendabele beslissing te kunnen nemen. Hiervoor werden de rekenbladen ontwikkeld.