Beslissingsinstrument ecologische randvoorwaarden

Dit beslissingsinstrument helpt de terreinbeheerder bij het bepalen of en in welke mate biomassaoogst, rekening houdende met de ecologische randvoorwaarden, mogelijk is. Bij het doorlopen van het beslissingsinstrument word je bij bepaalde stappen in het beslissingsinstrument doorverwezen naar een fiche met praktische advies i.v.m. het oogsten van biomassa. Een uitgebreid rapport over de draagkracht van bossen bij verhoogde biomassaoogst vind je hier.

Ter ondersteuning kan je het volledig terreininstrument hier downloaden.