Het aanduiden van vaste ruimingspistes

Vaste ruimingspistes worden in het bos aangeduid met verfmarkeringen.
Deze verfmarkeringen worden courant gebruikt in Vlaanderen en de omringende regio’s. Inverde stelt een fiche over de merktekens beschikbaar.
De bomen die op het tracé staan, en dus plaats moeten ruimen voor de machines, krijgen verticale strepen langs 2 kanten van de boom. De ingang van de ruimingpiste aan de bosweg krijgt een hoofdletter I van ingang. Rode of oranje verf is gebruikelijk voor bomen die omgezaagd moeten worden.
De randen van de piste worden gemarkeerd met blauwe of witte horizontale strepen. Dit is extra werk voor de beheerder, maar zo is altijd duidelijk waar de machine mag rijden. De zware machines moeten tussen de horizontale strepen blijven.
Een afstand van 20 meter tussen de pistes is gebruikelijk bij volledig gemechaniseerde bosexploitatie. De afstand wordt van as tot as gemeten. De kraan van de harvester kan 10 meter ver reiken, dus op deze manier is elke boom bereikbaar zonder dat de machine de ruimingpiste verlaat.
Om de tussenafstand van 20 meter aan te houden, bestaan er verschillende trucjes. De afstand afstappen is het eenvoudigst. De tussenafstand meten met een houthakkersmeetlint is de nauwkeurigste methode.
Soms liggen er grachten in het bos, en dan kan je de pistes gemakkelijk parallel aanduiden.
Zonder richtpunten in het terrein kan een kompas helpen. Je stelt vooraf de azimuth in, zodat je telkens vanaf het begin van de piste de juiste richting kan uitzetten. Een ander trucje is om een stip op de zijkant van de boom te zetten. Als je dan op de volgende piste loopt, kan je op het zicht het verloop van de vorige piste in het oog houden.
In onoverzichtelijke percelen komt een tweede persoon goed van pas. Aan het begin en het einde van de piste bepaal je allebei de tussenafstand. Als je dan goed zichtbare werkkledij draagt, moet je alleen nog naar elkaar toe stappen en terwijl de bomen op de piste markeren.
Bij een volgende kapping moeten dezelfde ruimingspistes weer gebruikt worden, om de bodemverdichting niet te laten uitbreiden. Aan de hand van oude randmarkeringen, half overgroeide rijsporen en afwijkende vegetatie, kan het tracé van de piste weer opgezocht worden.

Hoe duid je vaste ruimingspistes aan?

Vaste ruimingspistes worden aangeduid met speciale bosmarkeerverf. Het is aangewezen om dezelfde standaard als verfmarkeringen bij bosexploitatie te gebruiken. Zo weet de machinist van de exploitatiemachine waar er wel en niet mag gereden worden. In de korte video zie je hoe het aanduiden van vaste ruimingspistes in de praktijk gebeurt.