Houtige biomassa

Hout en houtige biomassa is ligninerijk en wordt meestal vlot gevaloriseerd via de houtverkopen, in de regel voor producttoepassingen, maar ook voor energieproductie. Dit laatste betreft dan vooral brandhout maar ook chips (snippers). Ook wanneer minderwaardige houtige biomassa vrijkomt als bijproduct van natuurbeheerwerkzaamheden vindt het doorgaans een afnemer. Dit laatste doet zich bv. voor als zeefoverloop bij de compostproductie of bij het verwerken van plagsel tot substraten voor plantenteelt.

1. Juridische randvoorwaarden

2. Ecologische randvoorwaarden

3. Houtige biomassa soorten en verwerkingsvormen

4. Inventarisatie van houtige biomassa

5. Oogsten van houtige biomassa

6. Uitrijden en uitslepen van houtige biomassa

7. Verwerken van houtige biomassa

8. Logistiek en transportmiddelen

9. Drogen en opslaan van houtige biomassa

10. Kwaliteitseisen en normering

11. Houtige biomassa gebruiken voor eigen energiebehoeften

Literatuurlijst

Een uitgebreide lijst van studies en literatuur rond het thema houtige biomassa vind je hier.