Het juiste transportvoertuig kiezen

Transport is een belangrijke schakel in de logistieke keten en heeft een belangrijke invloed op de kost van het hout, houtchips en andere bosproducten. Om de transportkost zo laag mogelijk te houden kan het transport best over een zo kort mogelijke afstand plaats vinden. Een juiste inschatting van de logistieke kost kan men verkrijgen door de totale rij- en wachttijd te berekenen en met een rij- en wachtuurprijs te verrekenen. File en andere onderbrekingen in de logistieke keten, zoals lange wachttijden bij laden en lossen van hout aan de stapelplaats, hebben een nadelige invloed op de logistieke kost.
Vrachtwagen laadt stammen op (Bert Geeraerts)
Enkele belangrijke factoren die de efficiëntie van het transport van hout en houtproducten beïnvloeden:
  • hoeveelheid en vorm van het te transporteren materiaal;
  • beschikbaarheid van transportmiddelen en bereikbaarheid van het terrrein;
  • transportafstand;
  • gewicht van het hout (hoe lichter het materiaal, des te groter het nuttig laadvermogen bij vrachtwagens).

Bij het kiezen van het transportmiddel over de openbare weg, is de snelheid waarmee het transport kan gebeuren en het volume of tonnage dat getransporteerd mag worden een belangrijke factor. Het overladen van vrachtwagens wordt streng beboet en chauffeurs proberen dan ook bij het laden een inschatting te maken van het totale gewicht van de vracht. Bovendien moet de lading voor het transport voldoende gezekerd worden, zodat ze niet kan gaan schuiven, rollen of wegvliegen. De keuze van het transportmiddel hangt ook af de verwerkingsvorm. Bij de korthoutmethode zijn er andere types van transportmiddelen nodig dan bij de langhoutmethode. De vrachtwagens voor het transport van hout zijn meestal uitgerust met een laadkraan of ander laadsysteem. Hierdoor kan er onafhankelijk van het feit of er een laadwerktuig op de laadplaats aanwezig is, geladen worden. Nadeel is echter dat het nuttig laadvermogen van de vrachtwagen hierdoor wel beduidend lager ligt. Als de wegen iets moeilijker berijdbaar zijn, kiest men voor een vrachtwagen die over meer off road eigenschappen beschikken. Voor bepaalde transporten over korte afstanden (maximaal 10 km) en indien het hout op een voor vrachtwagens moeilijk te bereiken locatie is gelegen, wordt er soms gekozen voor een tractor met container carrier. Hoewel dit transportmiddel minder transportcapaciteit heeft en enigszins trager rijdt, kan dit toch een voordeel opleveren. Containers kunnen rechtsreeks geladen worden door een forwarder of andere uitrijcombinatie en dat levert, indien het transport vrij lokaal kan gebeuren, toch nog een efficiëntiewinst op.

Schema: transportcapaciteit en afstanden (Inverde, Bert Geeraerts)

Transportcapaciteit en afstanden

De figuur rechts geeft een overzicht van de meest courante transportmiddelen voor biomassa en de volumes die ze kunnen transporteren. Je kan er ook de indicatieve transportafstanden en terreingeschiktheid (in het bos-/wegtransport) terug vinden waar deze transportmiddelen het meest efficiënt in te zetten zijn. Uiteraard is dit ook deels afhankelijk van andere voorwaarden zoals: beschikbaarheid, terreinomstandigheden, afstand tot de fabriek of centrale…