De logistiek van houtige biomassa

De logistiek van houtige biomassa

Chipper met container (Inverde, Bert Geeraerts)
Het logistieke systeem is maatwerk en alle aspecten rondom de biomassalogistiek moeten dus per gebied bekeken worden voordat een bepaald systeem wordt gekozen. Het combineren van de juiste schakels tot een passende keten is hierbij de uitdaging. Voor het opzetten van een logistiek systeem voor een gebied of een regio is het belangrijk eerst de volgende zaken te inventariseren:
  • aanwezige biomassabronnen;
  • infrastructuur voor oogst, drogen, verwerking en transport;
  • aanwezigheid (potentiële) biomassawerf;
  • beschikbare machines en transportmiddelen;
  • warmtevraag en opslag-/droogcapaciteit;
  • kwaliteitseisen van de afnemer t.a.v. de biomassa.
De logistiek is nauw verbonden met de manier van verwerken. Als een grote hoeveelheid vooraf uitgereden kan worden tot op een voor een vrachtwagen met walking floor bereikbare stapelplaats dan levert dit een aanzienlijke voordeel op en kan de logistieke kost beperkt blijven. Een walking floor heeft een maximale transportcapaciteit van 90 m³ en is efficiënt voor transporten over lange afstanden. Een kanttekening die je hierbij wel moet maken is dat aan het uitrijden van de houtige biomassa tot de stapelplaats ook een kost vasthangt en dat indien dit over grote afstanden dient te gebeuren dit ook een invloed heeft op het totale kostenplaatje. Bovendien kan een container rechtsreeks gevuld worden met de blaasmond van de chipper, wat moeilijker is bij een walking floor. Die kan meestal enkel met een aparte verreiker beladen worden met langere wachttijden en hogere laadkosten tot gevolg.
. (Inverde, Bert Geeraerts)

Een ander voorbeeld van hoe de verwerking de logistiek kan beïnvloeden is bij het gebruik van een mobiele chipper met opvang, hooglossing en kraaninvoer. Hoewel deze machine niet constant aan het chippen is en van plek naar plek moet rijden kan dit toch voordelen voor de logistieke keten opleveren. Doordat deze chipper over een eigen buffer beschikt kunnen onderbrekingen in de logistiek opgevangen worden. Dit kan het geval zijn wanneer de wegen naar de locatie in een zeer slechte staat verkeren, de afstand betrekkelijk groot is en de locatie enkel te bereiken is met een tractor met container carrier. Een uitgebreid rapport over de logistiek van houtige biomassa vind je hier.