Hoe kan je de logistieke kost beperken?

Voor het drukken van de kosten van de oogst en verwerking van houtige biomassa is het verbeteren van de logistieke efficiëntie van essentieel belang en is het nodig dat de transportafstanden en wachttijden zo klein mogelijk blijven. Dit kan door:
Mobiele chipper met hooglossing, kiept houtchips in container (Inverde, Bert Geeraerts)
  • Het opstarten van lokale en regionale biomassaketens, waarbij al vanaf de ontwikkelingsfase wordt gedacht aan het opzetten van coöperaties of andere samenwerkingsverbanden. Terreinbeheerders kunnen zich verenigen en zorgen voor bundeling van de oogst, opslag en verwerking van biomassa uit een plaats of regio.
  • Het opzetten van biomassawerven, waarmee de verwerking van biomassa zo veel mogelijk op één plek wordt geconcentreerd;
  • Het zo lokaal mogelijk oogsten, verwerken en gebruiken van de houtige biomassa voor bv. eigen energiebehoeften;
  • Het inzetten en ontwikkelen van multifunctionele machines, of het investeren in speciale machines indien de markt hiervoor voldoende groot is;
Naast het oprichten van lokale biomassawerven is het bundelen van meerdere kleinere oogstlocaties een manier om de efficiëntie te vergroten. Als boseigenaren, landschaps- en natuurbeheerders uit een regio hun beheerwerken waaruit houtige biomassa vrijkomt beter op elkaar afstemmen kan men efficiënter oogsten en verwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld landschapselementen, aangrenzend aan een te dunnen bosbestand bij voorkeur tegelijkertijd met het bos worden behandeld en omgekeerd.

Wat als ik over voldoende houtige biomassa op één locatie beschik?

Hopen houtige biomassa (Inverde, Bert Geeraerts)
Het aanleveren van houtige biomassa aan een lokale biomassawerf is als je over voldoende grote hoeveelheden beschikt, contraproductief. Het transport naar een lokale biomassawerf zou namelijk een bijkomende kost opleveren door het opladen en het extra transport van de houtige biomassa. Die bijkomende kost voor het laden en transporteren kan afhankelijk van de afstand al gauw oplopen tot 8 euro per ton. Bij voldoende grote hoeveelheden kan je dus beter rechtstreeks aan de installatie of fabriek aanleveren. Wat rendabel is hangt af van de afstand en de hoeveelheid. Sowieso loont het altijd de moeite, ook als je over voldoende hoeveelheden beschikt op één locatie, om je logistieke keten te stroomlijnen en dingen op mekaar af te stemmen.