Volumebepaling van houtige biomassa

Vooraf het volume bepalen

Bij het inschatten van volumes houtige biomassa wordt geregeld vastgesteld dat met de conventionele methodes er soms grote fouten gemaakt worden. Nochtans is een juiste inschatting van het volume bij de planning van beheerwerken en bij de vermarkting belangrijk. De kopers willen weten wat ze kopen, de verkoper wil weten wat hij te koop aanbiedt. Een alternatief is dat de hoeveelheid houtige biomassa na de beheerwerkzaamheden wordt bepaald, bijvoorbeeld op de weegbrug aan de biomassacentrale of energiecentrale. Dit is uiteraard een correcte manier om het volume in te schatten, maar vaak wil men de situatie vooraf ook kennen om fraude te vermijden of om een idee te krijgen van het volume houtige biomassa dat vrijkomt bij een beheerwerk. Een inventarisatie van het oogstbare potentieel en het in kaart brengen van de geografische spreiding kan er verder voor zorgen dat bepaalde werken waarbij houtige biomassa vrijkomt, kunnen samengevoegd worden tot één grote opdracht. Hierdoor kunnen bepaalde kosten zoals het transport van machines, bereikbaarheid… beperkt worden en kan er een lagere aannemingsprijs bedongen worden. Bovendien zorgt het samenvoegen van kleine volumes tot een groter volume voor een efficiënter gebruik van brandstof, zodat ook de CO2-balans positiever wordt. Een juistere inventarisatie van het oogstbare potentieel aan houtige biomassa kan zodoende helpen om een strategie te ontwikkelen die waarschijnlijk niet noodzakelijk de opbrengsten uit houtige biomassa zal doen stijgen maar wel de kosten voor het beheer kan verkleinen.
houtsnippers (Inverde, Bert Geeraerts)

Achteraf het tonnage en volume bepalen

Om het volume te bepalen kan de biomassa ook gewogen worden op een weegbrug. Men dient dan wel het vochtgehalte te meten met een vochtmeter en het soortelijk gewicht te kennen om het tonnage te kunnen bepalen. Uiteraard is dan pas na het oogsten en afvoeren duidelijk wat het totale volume of het tonnage is. Voordeel van deze manier van volumebepaling is dat ze preciezer is. Het gewicht van de lading wordt voor elk transport, bij aankomst aan de biomassa installatie of fabriek gewogen. Per rit moet er een weegbrief opgemaakt worden. Om volledig te zijn dienen deze weegbrieven volgende gegevens te bevatten:
  • datum van transport,
  • de plaats en het uur van de weging,
  • identificatie van de weegbrug,
  • aard en herkomst van het aangeboden product,
  • de nummerplaat van het transportvoertuig,
  • bestemming van de biomassa,
  • weegbrief nummer,
  • het precieze nettogewicht in kg.

Als het volume houtige biomassa vooraf niet ingeschat kan worden is het toch belangrijk om een eenheidsprijs per ton op te vragen bij de koper. Deze prijs kan al dan niet afhankelijk zijn van het vochtgehalte (houtsnippers), van een minimale aangeleverde hoeveelheid, transport- of laadkosten… Een uitgebreid rapport over het inschatten van hoeveelheden houtige biomassa vind je hier.