De juiste velmachine kiezen

Bij de keuze van de juiste oogstmachine of oogsttechniek wordt gekeken naar wat de invloed ervan is op het ganse productieproces. Het komt er op aan de juiste vragen te stellen: Hoe wordt het hout na het oogsten verwerkt? Moet er rekening gehouden worden met vaste uitrijpistes? Hoe ver liggen mijn exploitatiewegen? ... . Al deze vragen helpen je om te bepalen hoe en met welke machines er geoogst zal worden.

Bij de exploitatie van zwaar loofhout wordt doorgaans de motormanuele velling toegepast, bij naaldhout is het vaak interessanter om te werken met een gemechaniseerde velmethode. De meest eenvoudige velmethode is de motormanuele velling. Bij beperkte of verspreide hoeveelheden stammen is deze oogstwijze de meest aangewezen methode. Bij grotere hoeveelheden en bij slechte werkomstandigheden (zoals takkig jong bos en doornige houtsingels) wordt het interessant om machines in te zetten. Een vergelijking van motormanuele velling en machinaal vellen in korte omloopbos en jong bos (Burger, 2008) toont aan, dat in grotere, monotone bestanden (zoals korte omloopbos of een rijendunning in jong bos) handwerk duurder is dan de inzet van speciale machines. Bij kleine oogstprojecten met verspreide en kleine hoeveelheden hout daarentegen is motormanueel vellen en vervolgens machinaal uitrijden goedkoper dan de inzet van speciale machines. Zelfs in grotere bestanden kan het motormanueel vellen en vervolgens machinaal uitrijden goedkoper zijn dan het vellen met de harvester.