Biomass collector of choppermachine

Uit de kluiten gewassen klepelmaaier met opvang