Biomass collector of choppermachine

Uit de kluiten gewassen klepelmaaier met opvang

Definitie: 

De Biomass collector of choppermachine is een werktuig dat getrokken wordt door een tractor. Het bestaat uit een stevige klepelmaaier met zuigklepels en een trechtervormige blaaspijp die op een kar is gemonteerd.