Erkenningsregeling voor bosexploitanten

Erkenningsregeling voor bosexploitanten

In de Vlaamse openbare bossen wordt jaarlijks ongeveer 200.000 m³ hout gekocht en geëxploiteerd. Om de toekomst van deze openbare bossen niet in het gedrang te brengen moet die houtkap vakkundig en verantwoord gebeuren. Daartoe is een erkenningsregeling voor bosexploitanten uitgewerkt. De erkenningsregeling geldt zowel voor houtkopers als voor houtexploitanten en werd opgesteld in overleg met de houtexploitatiesector en het Agentschap voor Natuur en Bos. Omdat de erkenning een kwaliteitsgarantie wil bieden bij het uitvoeren van bosexploitaties, moeten ze uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

skidder

Een belangrijk element in de bescherming van bossen en milieu is de garantie dat de bosexploitaties op een verantwoorde en vakkundige wijze worden uitgevoerd. De erkende koper of exploitant krijgt geregeld controle op de kwaliteit van zijn werk en op de naleving van de erkenningsvoorwaarden. Werken met erkende kopers en exploitanten garandeert de boseigenaars dat de exploitatie goed wordt uitgevoerd. De erkenning is verplicht voor kopers en exploitanten die hout kopen of exploiteren in openbare bossen in Vlaanderen, zodra de hoeveelheid hout die ze exploiteren en/of kopen minstens 50 m³ per jaar en per adres bedraagt. Dit geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen, zoals een vennootschap. De regeling geldt voor Vlaamse exploitanten en kopers, maar ook voor buitenlandse personen of vennootschappen die in Vlaanderen hout wensen te kopen of exploiteren.

De kopers en exploitanten moeten voldoen aan vastgelegde erkenningsvoorwaarden. Indien hun erkenningsaanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgen zij een erkenning die jaarlijks verlengd wordt, zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Ter identificatie krijgt de aanvrager een erkenningsnummer. De aanvrager en zijn personeel krijgen ook een persoonlijke erkenningskaart die jaarlijks wordt hernieuwd. Controles wijzen uit of de erkende exploitant of koper zich houdt aan de erkenningsvoorwaarden. Indien dit niet het geval is, kan een erkende koper of exploitant een waarschuwing krijgen, tijdelijk worden geschorst of zijn erkenning verliezen.

De voorwaarden om erkend te worden en te blijven, verschillen voor een koper of een exploitant, en voor een natuurlijke persoon of een vennootschap. Modelformulieren voor de aanvraagdossiers zijn te vinden op de website Houtverkopen.be(opent nieuw venster) of bij het erkenningssecretariaat(opent nieuw venster). Wie een erkenning krijgt als koper of exploitant is verplicht om jaarlijks een permanente vormingsdag te volgen. Zowel de koper, de exploitant als hun personeel dienen jaarlijks een vormingsdag (6 uur of 2 keer 3 uur) te volgen. Enkel indien de permanente vormingsdag werd gevolgd, krijgt de erkende koper of exploitant een nieuwe kaart voor het daaropvolgende kalenderjaar.