Hergebruik van natuurmaaisel

Valorisatie van grasmaaisel waar hooien voor veevoer niet kan

Tijdens de zomermaanden moeten heel wat graslanden in natuurgebieden gemaaid worden. Daarom zoeken we zoveel mogelijk naar interessante oplossingen om grassige beheerresten uit het natuurbeheer een tweede leven te geven.

In het kader van het Europese project LIFE Green Valleys werd in 2023 een workshop georganiseerd rond composteren, mono-fermentatie (LIFE GR4SS), veenvrije potgrond, biochar en isolatiemateriaal als mogelijke toepassingen waar hooien voor veevoer niet kan. Daarmee zijn er technisch al veel interessante mogelijkheden beschikbaar om beheerresten in te zetten als nuttige grondstof. Hieronder kun je de verschillende bijdrages aan de workshop verder verkennen.

. (Diego Michiels)

Inleiding tot LIFE Green Valleys en Poolse grasbriketten

In deze presentatie lees je meer over de doelen van LIFE Green Valleys, de visie van Natuurpunt over natuurmaaisel, principes van recyclage toegepast op natuurmaaisel en de valorsatie ervan in de vorm van grasbriketten. 

Beheerresten bij Natuurpunt

Natuurpunt heeft 28.000 ha natuurgebied in beheer. Dat levert heel wat beheerresten op. Natuurmaaisel bljift daarbij de moelijkste.

Boerderijcompostering

Composteren voor het recirculeren van organische stof en nutriënten uit reststromen. Combineren van groene (maaisel, schoningsafval prei, stalmest) en bruine (verhakseld hout, stro) reststromen voor verminderde nutriëntenverlies en emissies.

Hergebruik van compost in de praktijk

Bioboerderij 'Oogstappel' is een kleinschalige biologische boerderij die inzet op duurzaam bodembeheer door het inpassen van groenbemester/bloemenweide en het opvoeren van compost.

Natuurmaaisel: grondstof voor veenvrije potgrond en biochar?

In deze presentatie leer je meer over de uitdagingen voor veenvervangers voor potgrond, de verschillen tussen grasvezels, stro & groencompost en enkele conclusies over plantenvezels als grondstof voor hernieuwbare potgrond. 

Mono-bermgrasvergisting Energiecampus Leeuwarden

Projectvoorbeeld (LIFE GR4SS) van de productie van lokaal en CO2-neutraal groengas en duurzame veenvervanger door vergisting van 36.000 ton berm- en natuurgras op de Energiecampus Leeuwarden, met een CO2-besparing van 13.140 ton per jaar. 

This page received financial support from the EU-life programme(opent nieuw venster) more specifically from the LIFE Green Valley project.(opent nieuw venster)