LIFE Green Valleys

Doelgroep en doelstelling:

LIFE Green Valleys is een LIFE-project gesitueerd in de buurt van Brussel. Een tweede projectregio ligt in het westen van Polen. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het herstel van natte habitats (6510, 7230) en bosgebieden (91E0*, 9160); het vinden van bruikbare oplossingen voor de biomassareststroom die ontstaat door het beheer van de natuurgebieden; het betrekken van belanghebbenden en het verbeteren van toeristische en recreatieve voorzieningen.