Ladder van Lansink

Duurzaam gebruik van grondstoffen

Definitie: 

De 'ladder van Lansink' stelt een voorkeursrangorde op hoe afval best verwerkt wordt, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier.