Cascadering

Hoogwaardige toepassingen

Definitie: 

Bij cascadering in waarde is de doelstelling het optimaal valoriseren van hout in een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. Hoewel ‘hoogwaardig’ simpel uitgelegd kan worden als iets dat een hoge marktwaarde kent, zijn er ook andere indelingen van hoog- naar laagwaardig, naargelang men rekening houdt met één of meerdere van de volgende dimensies:

  • Economisch: toegevoegde waarde;
  • Sociaal: maatschappelijke behoefte, ethische wenselijkheid;
  • Duurzaamheid: hernieuwbare grondstoffen, reductie van broeikasgasemissies, grondstofefficiency en effect op biodiversiteit.