Primaire productie

Plantengroei

Definitie: 

Primaire productie is de productie van organisch materiaal uit koolstofdioxide (CO2), door hoofdzakelijk fotosynthese. Alle leven op aarde komt voort uit primaire productie. De primaire producenten of autotrofen vormen de basis van de voedselketen. Op het land zijn dat hoofdzakelijk planten, in het water voornamelijk algen.